urządzenia fiskalne
WAPRO Mobile
WAPRO Mobile

WAPRO ERP oferuje najnowocześniejszą technologię mobilną dla sektora MŚP, która dotychczas była zarezerwowana wyłącznie dla dużych korporacji. Dzięki aplikacji WAPRO Mobile Mobilna firma, handlowcy mogą mieć zawsze szybki dostęp do informacji również poza siedziba firmy. 

Obecnie coraz częściej można spotkać handlowców z mobilnymi terminalami. Do tej pory z takiego rozwiązania korzystały głównie duże firmy. Dla małych, dużą barierą były wysokie koszty. Szacuje się, że tylko w przypadku, gdy handlowiec dysponuje budżetem przynajmniej kilkunastu tysięcy, zastosowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologii mobilnych miałoby sens. Do tego małe firmy były skutecznie odstraszane przez skomplikowany proces instalacji i wdrożenia takich systemów, wysokich kosztów utrzymania oraz konieczności zakupu drogich, specjalistycznych urządzeń przenośnych. 

Prezentowany program WAPRO Mobile kierowany jest dla firm z sektora MŚP, które mogą aby mogły swobodnie korzystać z korzyści, jakie oferuje technologia mobilna. WAPRO Mobile wykorzystuje narzędzia komunikacyjne takie jak GPRS, Internet, urządzenia takie jak smartfony i tablety, a także nowoczesną technologię bazodanową i programistyczną. Dzięki temu pracownicy sprzedaży działający w terenie, czyli przedstawiciele handlowi i vansellerzy mogą korzystać z rozwiązań technologicznych w przystępnej dla tego typu przedsiębiorstw cenie. 

WAPRO mobile zapewnia szybki dostęp do informacji niezależnie od tego w jakim miejscu znajduje się użytkownik. Program oferuje korzyści nie tylko dla pracowników terenowych, ale również osób zarządzających, którzy mogą pełnić lepszy nadzór nad swoimi pracownikami. WAPRO Mobile sprawdza się doskonale również w przypadku automatyzacji procesu obiegu dokumentów w trakcie pracy kierowców, pracowników obsługi magazynu oraz punktów sprzedaży detalicznej. które są oddalone od centralnej lokalizacji przedsiębiorstwa. 
WAPRO Mobile zapewnia pracownikom terenowym rejestrację i realizację zamówień, wystawianie dokumentów sprzedaży i magazynowych oraz dokonywanie windykacji od odbiorców. Do wymiany danych niezbędny jest wyłącznie Internet lub sieć firmowa. Dane mogą zostać przekazane w dowolnym momencie. Transmisja danych przebiega w bardzo szybki i płynny sposób.
WAPRO Mobile wykonany jest w nowoczesnej technologii w języku Java. Elementy zarządzania i integracji stworzone są natomiast w oparciu o narzędzia Microsoft, takie jak platforma .NET oraz język C#, dzięki czemu rozwiązanie oferuje bezpieczeństwo i stabilność. 

Charakterystyka funkcjonalna

WAPRO Mobile to nowoczesny produkt, który powstał po to, aby wspierać pracę handlowców w terenie oraz ułatwiał zarządzanie i kontrolę. 
1. Ogólne
- synchronizacja z WAPRO Mag
- obsługa wielu magazynów
- nieograniczona liczba kas
- mozliwość obsługi wielu firm za pomocą jednego programu
- pełna oferta - szczegółowe informacje
- cenniki indywidualne dla kontrahentów
- możliwość pobrania pełnej listy cenników i rabatów z WAPRO Mag
- wykonywanie połączeń telefonicznych z aplikacji
- wysyłanie wiadomości e-mail z aplikacji
- narzędzia merchandisingu
- raporty
- archiwizacja baz danych lokalna
- archiwizacja baz danych replikacyjna
- SYSTEM ZABEZPIECZEŃ LICENCYJNYCH
2. Magazyny
- nieograniczona liczba magazynów
- kontrola stanów magazynowych
- weryfikacja stanów magazynowych w innych magazynach
- podgląd kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu
- przesunięcie międzymagazynowe MW
3. Dokumenty
- Faktury VAT
- Faktury ProForma
- Paragony PR
- Możliwość fiskalizacji paragonów
- dokumenty magazynowe WZ
- dokumenty magazynowe SU
- dokumenty kasowe KP/KW - prowadzenie kasy
- rejestracja wpłat i wypłat kasowych w dowolnej walucie
- oferty OF
- zamówienia od odbiorców ZO
- zamówienia od dostawców ZD
- realizacja wielu dokumentów magazynowych na podstawie jednego dokumentu handlowego
- wysyłanie dokumentów e-mail
- możliwość dostępu do ceny zakupu oraz automatyczne wyliczanie zysku na zamówieniach
- kopiowanie dokumentów
- statusy dokumentów
- numeracja ręczna i automatyczna
- zmiana maski numeracji
- konfiguracja numeracji dokumentów z możliwością rozbicia na osobne magazyny oraz możliwość zmiany w dowolnym momencie w roku
- miejsce wystawienia pobierane przez kontrahenta
- pełna informacja o błędnych dokumentach
- możliwość definiowania ewidencji brutto/netto dla dokumentów
- pobieranie towaru na dokument z innego magazynu na dokument handlowy
- możliwość łączenia dokumentów magazynowych z różnych magazynów na jednym dokumencie handlowym
- realizacja oferty na zamówienie
- realizacja zamówień na fakturę 
- nieograniczona ilość statusów realizacji dla zamówienia
- stany zamówień i rezerwacji
- wydruk oferty na podstawie zamówienia
4. Kontrahenci
- pełne dane o kontrahentach włącznie z kontaktami
- podział na klasyfikacje
- podział na grupy cenowe
- cenniki indywidualne dla poszczególnych grup kontrahentów i dla wybranych kontrahentów
- możliwość blokowania sprzedaży dla wybranych kryteriów
5. Produkty
- dodawanie produktów
- kategorie płaskie
- kategorie wielopoziomowe
- kontrola stanów magazynowych 
- brak ograniczeń liczby cen dla produktu
- wykorzystanie list zaznaczonych artykułów do dokładnego określenia dostępnych asortymentów w systemie mobilnym 
- możliwość linkowania zdjęć do produktów
- definiowanie ostrzeżenia np przy wyborze towaru na dokument o krótkim terminie ważności
- kolorowanie artykułów w zakresie dostępności stanów magazynowych min/max
6. Rozrachunki
- kontrola zaległości kontrahentów włącznie ze szczegółami dotyczącymi zaległych i nierozliczonych dokumentów
- rozliczanie wielu rozrachunków na podstawie jednego dokumentu finansowego
- windykacja należności
- proste filtrowanie przeterminowanych rozrachunków
- informacja o przeterminowanych lub nierozliczonych rozrachunkach w liście kontrahentów
7. Organizacja pracy handlowca
- pełna możliwość kontroli pracy handlowca (trasówki, kilometrówki przegląd wizyt)
- odczyt pozycji GPS (cykliczny lub podczas wizyty)
- zapis pozycji GPS kontrahenta do geolokalizacji 
- analiza rozbieżności lokalizacji wizyt i kontrahenta 
- analiza realnego czasu wykonywania wizyty
- rejestracja licznika pojazdu oraz analiza rozbieżności podczas wykorzystania po zakończeniu dnia pracy
- rejestracja replikacji, aktualizacji danych, usunięcia bazy
- zaawansowane planowanie trasówki przy pomocy kontroli zarządzającej
- samodzielne planowanie tras przez użytkownika i przekazywanie do akceptacji
- szczegółowa analiza tras według ilości oraz wartości wystawionych dokumentów, pozycji, rozliczeń finansowych, wyników ankiet i innych
8. Kalendarz
- planowanie zadań
- prezentacja zaplanowanych zadań w zakresach listy do wykonania (dziennym i miesięcznym)
- własne typy zadań
- kopiowanie zadań, dni oraz zakresów
- realizacja wizyt - oznaczenie, które zostały wykonane, a które pominięte
- zapisywanie realnego czasu wykonania wizyty
9. Narzędzia merchandisingu 
- obsługa ankiet klienckich
- obsługa ankiet pracowniczych
10. Wydruki
- drukowanie dokumentów zamówień, faktur oraz dokumentów kasowych i magazynowych
- drukowanie ofert i faktur ProForma
- interfejsem WIFI 
-interfejsem Bluetooth 
- zewnętrzną aplikacją 
- w chmurze
- graficzne
- tekstowe
- do PDF
- nagłówek i stopka dokumentów na mobilnych wydrukach
11. Raporty 
- analiza sprzedaży
- marża - artykuł
- marża - kontrahent
- najlepsi odbiorcy
- najlepsze artykuły
- dodatkowe narzędzia
- konsola zarządzająca pozwalająca na kontrolowanie pracy przedstawicieli handlowych 

Ergonomia i bezpieczeństwo 
WAPRO Mobile to ergonomiczna aplikacja, która poprzez wykorzystanie nowoczesnych, zaawansowanych technologii jest również bardzo bezpieczna. 
- ergonomiczny interfejs użytkownika pomaga usprawnić i przyspieszyć pracę
-aplikacja oferuje współprace z dużymi bazami danych 
- może być obsługiwana na smartfonach i tabletach bazujących na systemie Android
- podczas replikacji dokonywany jest automatyczny backup bazy danych
- aplikacja posiada system zabezpieczeń licencyjnych

Wybrane funkcje

Zbieranie zamówień
WAPRO jest wyposażony w bardzo szybki mechanizm dokonywania zamówień, wyszukiwania produktów oraz wybór wielu magazynów. Oferuje również możliwość edytowania warunków handlowych, rejestrowanie wpływu zaliczek, a także posiada możliwość elastycznej konfiguracji polityki cenowej. Zamówienia można zapisywać jako wersje robocze i modyfikować je w dowolnym momencie. 

Fakturowanie
W programie można w krótkim czasie wystawić fakturę i wydrukować ją za pomocą mobilnych drukarek. W trakcie wystawiania faktur automatycznie jest rejestrowany rozchód z wielu magazynów, a także dokumenty kasowe, które stanowią potwierdzenie płatności gotówkowych. 

Informacja o zobowiązaniach i rozliczanie płatności 
Program pozwala zweryfikować należności i zobowiązania, wystawić dokument potwierdzający dla transakcji rozliczonych oraz rejestrować zaliczki dla przyszłych operacji. 

Kontrola kilometrów
Program wyposażony jest w narzędzia, które rejestrują i analizują liczbę kilometrów przejechanych przez handlowca według stanu licznika, który wprowadzany jest w momencie otwarcia i zamknięcia dnia pracy. 

Kalendarz i zarządzanie zadaniami
Program oferuje wsparcie dla handlowców w planowaniu działań sprzedażowych dzięki właściwym funkcjom. 

Targetowanie - planowanie sprzedaży
Program oferuje wsparcie dla handlowców w planowaniu działań sprzedażowych dzięki właściwym funkcjom. 

Bezpieczeństwo danych
Program oferuje niezawodność w sytuacjach awaryjnych, takich jak uszkodzenie, zgubienie bądź kradziez sprzętu. Wszystkie dane przesłane do centrali, włącznie z wersjami roboczymi są bezpieczne. Oprócz kopii automatyczne, która wykonywana jest w trackie replikacji programu, można tworzyć również kopie lokalne, które będą pomocne w momencie bycia poza zasięgiem replikacji. 

Kontrola trasówek 
Trasa handlowca może być wyznaczana przez centralę, a następnie rozliczana. Handlowcy mogą również samodzielnie planować trasy i być weryfikowani. Oba sposoby mogą zostać również połączone ze sobą .

Geolokalizacja
W programie można dokonać automatycznego pomiaru geolokalizacji podczas wizyty i jej porównanie z danymi od kontrahenta. 

Zdjęcia produktów oraz zdjęcia w ankietach
Dzięki zdjęciom można zaprezentować ofertę. W trakcie przeprowadzania ankiety również można samodzielnie wykonywać zdjęcia i przekazywać je do centrali do przeprowadzenia rozeznania lub weryfikacji pracy. 

Ankietowanie
Program posiada moduł, który umożliwia zbieranie informacji z rynku. Dane zebrane na podstawie ankiet pomagają w podejmowaniu decyzji w zakresie strategii sprzedaży. Ankietowanymi mogą być klienci oraz przedstawiciele handlowi. 

Kontrola rozrachunków 
W module rozrachunków można dokonać weryfikacji należności i zobowiązań oraz je rozliczyć. 

Wiadomości
Każdy użytkownik posiada dostęp do wiadomości, w których może obserwować zmiany cen, promocje oraz inne informacje. 

Pozyskiwanie nowych kontrahentów
Do programu można w łatwy sposób wprowadzać informacje oraz zależności. Program podpowiada również , które pole należy uzupełnić. 

Raportowanie
Raporty nie powodują obciążenia bazy danych urządzenia. Dzięki raportom można zamówić informacje bezpośrednio z bazy centralnej. 

Skalowalność platformy
Podczas zmiany urządzenia nie ma konieczności przenoszenia danych oraz instalowania skomplikowanych konwerterów. W trakcie replikacji wszystkie dane trafiają do nowego urządzenia. Jest dużą zaletą zwłaszcza w przypadku firm o dużej rotacji pracowników i dynamicznym rozwoju przedsiębiorstwa, a także przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. 

Zalety i korzyści 
Do największych zalet oferowanych rzez program można zaliczyć prosty, lecz atrakcyjny i łatwy w obsłudze interfejs. Dużym ułatwieniem pracy są mechanizmy wyszukiwania danych (znane z WAPRO Mag). Serwer bazy danych SQL Server zapewnia swobodne zarządzanie nawet dużą ilością danych. Praca programu przebiega w płynny i wydajny sposób, nawet w przypadku kartotek o dużej ilości pozycji asortymentowych. Korzyści jakie zapewnia system WAPRO Mobile to między innymi:
- szybki dostęp do informacji bez potrzeby nawiązywania kontaktu z firmą,
- skrócenie czasu obsługi zamówienia,
- eliminacja dokumentacji papierowej,
- redukcja kosztów komunikacji, 
- większa efektywność handlowców działających w terenie,
- możliwość obsługi większej liczby kontrahentów, 
- lepszy nadzór nad pracownikami. 


Zalecane wymagania sprzętowe
Serwer
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 4 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- napęd DVD,
- karta sieciowa
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10, Windows 2012 R2 Server lub nowszy
- MS SQL Server 2014 lub nowszy 

Urządzenie mobilne z Android
- Smartfon lub tablet GSM/UMTS z systemem Android
- Procesor min. 1,2 GHZ (min. dwurdzeniowy)
- Pamięć RAM 1 GB
- 500 MB miejsca w pamięci wbudowanej dostępnego dla aplikacji 
- 128 MB pamięci dla aplikacji
- Wyposażenie BT 2.0 lub nowszy. GPS, aparat tylny 5.0 MP
- Ekran min. 4,0 cala, rozdzielczość 480x800 lub proporcjonalnie większa
- System Android 4.1 lub nowszy 

Dodatkowe wymagania 
Program wymaga instalacji programu WAPRO Mag w wariancie BIZNES lub wyższym w aktualnej wersji. Użytkownicy wcześniejszych wersji WAPRO Mag musza zaktualizować swoje oprogramowanie do najnowszej wersji. 

Instalacja WAPRO Mobile Android
Aby zainstalować program należy:
1. Uruchomić aplikację Sklep Play. 
2. Wpisać w polu wyszukiwania "wapro". Aplikację można wyszukać również za pomocą kodu QR.
3. Wybrać przycisk zainstaluj. 
4. Zaakceptować uprawnienia. 
5. Zakończenie procesu instalacji zostaje zasygnalizowane w menu powiadomień. 
Zainstalowana aplikacja może zostać uruchomiona w sklepie przy pomocy przycisku "Otwórz".

Informacje dodatkowe:
Pobrany program zawiera wersję demonstracyjną. Aby mieć dostęp do pełnej wersji programu należy ja aktywować w menu.

W ofercie posiadamy również inne czytniki kodów kreskowych, jak również kolektory danych renomowanych producentów
telefon