urządzenia fiskalne
WAPRO Mag
WAPRO Mag

WAPRO Mag jest programem obsługującym procesy sprzedaży oraz zarządzanie pracą magazynów. przeznaczony jest dla przedsiębiorstw handlowych, usługowych oraz produkcyjnych, niezależnie od wielkości prowadzonej działalności. 

Program WAPRO Mag rekomendowany jest do prowadzenia ewidencji wartościowej towarów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych z różnych branż. Wspomaga procesy sprzedażowe dzięki rozbudowanemu systemowi uwzględniającemu wariant sprzedaży cennik, upusty, oraz kontrolę zobowiązań i należności. Program usprawnia również analizę przepływu towarów dzięki możliwości opracowywania różnorodnych zestawień przychodów oraz rozchodów towarów w różnych okresach. 

Program posiada moduł zamówień, dzięki któremu można sprawnie zarządzać magazynowymi zapasami oraz moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, który pozwala na rozliczanie oraz monitorowanie stanu płatności w oparciu o raporty bankowe i kasowe. Rozszerzona wersja programu PRESTIŻ pozwala na obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Linia ta oferuje również moduł produkcji, który pozwala na na sprawne przygotowywanie zamówień z użyciem zamienników. Dodatkowo wbudowany moduł CRM, czyli łatwy w obsłudze system umożliwia rejestrowanie zadań a także sprawne zarządzanie relacjami z klientami. 

WAPRO Mag powstał w oparciu o bogate doświadczenie producenta aplikacji dla firm oraz możliwości, jakie oferują najnowsze technologie informatyczne. Najnowsze wersja programu pozwala na pełną integrację oraz zgodność z oprogramowaniem Microsoft Windows. Program jest kompatybilny z wersjami Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 oraz Windows Server 2016. WAPRO Mag oferuje maksymalne wykorzystanie zalet jakie oferuje każdy z wymienionych systemów. 

WAPRO Mag wspomaga każdy z aspektów działalności firmy

Program WAPRO Mag to centralny element systemu WAPRO ERP. Obsługuje w pełni wszystkie operacje, które są związane działalnością handlową firmy. Dzięki temu jeden program posiada kilka modułów, które zazwyczaj w podobnych systemach rozdzielone są na kilka produktów. 

WAPRO Mag złożony jest z trzech głównych modułów:

 • zarządzanie magazynem - moduł ten służy do ewidencji wartościowej towarów oraz zarządzanie stanem magazynowym w firmie. Dzięki niezbędnym narzędziom można w pełni zautomatyzować pracę osób, które obsługują firmowy magazyn.
 • zarządzanie sprzedażą - moduł, który wspiera oraz automatyzuje wszystkie procesy związane ze sprzedażą. Obejmuje cenniki, wystawianie zamówień i monitorowanie stanu ich realizacji, wystawianie faktur oraz raporty o przychodach, zyskach oraz rentowności przedsiębiorstwa. Moduł posiada mechanizmy, które automatyzują pracę osób, zarówno jeśli chodzi o fizyczny przepływ towarów jak i jego dokumentację. Faktury oraz inne formy potwierdzenia sprzedaży mogą zostać maksymalnie zautomatyzowane z pomocą narzędzi z linii WAPRO Mag PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS, a także dzięki mechanizmom programu. WAPRO Mag posiada również moduł sprzedaży detalicznej, który automatyzuje i usprawnia pracę punktów prowadzących sprzedaż detaliczną. 
 • moduł finansowy - obejmuje rejestry operacji na rachunku bankowym, w kasie oraz rozrachunków z kontrahentami. Uzupełnia pozostałe moduły oraz zapewnia pełną kontrolę nad finansami firmy oraz rozliczeniami z kontrahentami. Oferuje również wsparcie dla e-przelewów. 
 • WAPRO Mag to kompleksowa aplikacja, która zapewnia wsparcie dla wszystkich obszarów działalności handlowej przedsiębiorstwa. Program można rozszerzyć o obsługę sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej WAPRO abStore B2C/B2B - w pełni zintegrowanej z programem i zewnętrznymi usługami, jak na przykład allegro. Po więcej informacji zapraszamy na www.abstore.pl.


WAPRO Mag możesz nabyć w 4 wariantach:

 • START - wariant przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw oraz firm rodzinnych. Podstawową funkcja tego programu jest fakturowanie prostej sprzedaży w niewielkim sklepie lub kiosku. Największą zaletą programu jest możliwość pełnej automatyzacji procesu sprzedaży (połączenie obsługi procesu sprzedaży z zarządzaniem magazynem). Zazwyczaj w tego rodzaju firmach większość tych operacji spoczywa na jednej osobie, która wykonuje jednocześnie czynności związane ze sprzedażą, obsługą kasy i kontrolowaniem stanu magazynowego. 
 • BIZNES - rekomendowany dla małych, kilkunastoosobowych firm, które posiadają bardziej złożona strukturę i obsługują kilka magazynów, filie, czy oddziały. Najważniejsze dla tego typu firm są moduły zarządzania sprzedażą, które oferują możliwość ustalenia polityki cenowej firmy oraz promocji, które nadzoruje dział sprzedaży. 
 • PRESTIŻ - przeznaczony dla firm kilkudziesięcioosobowych, czyli średnich przedsiębiorstw, które posiadają wiele filii, oddziałów oraz sklepów na terenie całego kraju. Wariant ten wspiera obsługę obrotu towarowego wewnątrzunijnego i pozunijnego. To wariant przeznaczony do najbardziej wymagających, ponieważ oprócz wielu funkcjonalnych rozszerzeń oferuje większą możliwość kontroli oraz analizy rentowności firmy. Wariant PRESTIŻ posiada także moduł akcyzowy.
 • PRESTIŻ PLUS - wariant ten został stworzony dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Umożliwia w dowolny sposób rozbudowywać strukturę bazy danych. Moduł dodatkowych tabel oferuje rozszerzenie zakresu informacji o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń pozwala na modyfikowanie standardowych operacji programu, dodawanie własnych procesów oraz tworzenie pełnych, funkcjonalnych modułów. Wariant ten umożliwia również wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów raportowania opartych na technologii SQL Server Reporting Services. 


Więcej różnic pomiędzy poszczególnymi wariantami znajdziesz w wykazie tabelarycznym.

Współpraca z platformą internetową WAPRO abStore B2C/B2B

Program WAPRO Mag może w pełni zintegrować z platformą WAPRO abStore B2C/B2B w każdym z dostępnych wariantów. Dzięki temu dane z WAPRO Mag mogą być przesyłane do sklepu i na odwrót. Platforma WAPRO abStore B2C/B2B przystosowana została również do współpracy z platformami zewnętrznymi, na przykład Allegro oraz porównywarkami cenowymi. Dwukierunkowa wymiana danych umożliwia użytkownikowi wystawianie aukcji oraz tworzenia ich szablonów z poziomu platformy. Zakończone aukcje będą również pojawiać się w sklepie jako zamówienia. 

Program dla każdego przedsiębiorstwa

Pomiędzy wariantami programu WAPRO Mag są na tyle duże różnice, ze może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno przez firmy jednoosobowe, jak i duże przedsiębiorstwa. W małych i średnich firmach, warianty BIZNES i PRESTIŻ będą służyły jako program magazynowy lub zarządzający sprzedażą, natomiast w jednoosobowym przedsiębiorstwie będą wykorzystywane jego podstawowe funkcje, zatem będzie doskonałym programem do fakturowania. 

WAPRO Mag to program przeznaczony do zarządzania sprzedażą, jak również magazynami w przedsiębiorstwach o rozmaitych profilach działalności (handlowych, usługowych i produkcyjnych). To jedna, kompleksowa aplikacja, która ma na celu wsparcie użytkowników w każdej kwestii związanej z prowadzeniem działalności handlowej. Kompleksowość programu sprawia, że może być stosowany przez firmy o różnej wielkości, działających w różnorodnych branżach. 

WAPRO Mag jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem

WAPRO ERP jest programem określanym często mianem "Systemy do zarządzania firmami". Wymagania takiego systemu różnią się w zależności od wielkości firmy. Można rozbudować go o właściwy program do obsługi finansowo-księgowej:

 • WAPRO Fakir- dla firm, które prowadzą księgowość w pełnej formie, czyli stosują tak zwane księgi handlowe,
 • WAPRO Kaper - dla firm, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów. 

Dzięki temu otrzymamy prosty system do zarządzania przedsiębiorstwem, który spełnia wymagania małych firm, posiadających prostą strukturę organizacyjną. Uzupełniając go o komponenty z gamy produktów WAPRO ERP oraz wybierając odpowiedni wariant dopasowany do wielkości działalności, otrzymany system spełni również wymagania większych przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć w strefie użytkownika na www.wapro.pl/wapro. Można znaleźć tam również sugerowane produkty dla mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz średnich. 

Podstawowe funkcje oraz kartoteki programu

Podstawowy zakres funkcjonalny systemu

Program rekomendowany jest dal firm , które prowadzą krajowy obrót towarowy oraz oferują możliwość transakcji w walutach (wewnątrzunijny i pozaunijny). 

Możliwości konfiguracyjne systemu i współpraca z innymi aplikacjami 

Program przeznaczony jest do obsługi firm jednooddziałowych i wielooddziałowych. Można zainstalować go w rozłącznych bazach danych. Program oferuje współpracę z innymi aplikacjami WAPRO ERP, na przykład programami do obsługi finansowo-księgowej, wchodzącym w skład systemu do zarządzania małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami. Aplikacje te mogą współpracować zarówno na jednej zsynchronizowanej bazie danych lub na bazach rozłącznych. Baza danych może być zainstalowana na lokalnym serwerze firmy lub zdalnie, na przykład u dostawcy. Decydując się na hosting bazy danych, program będzie obsługiwany przez VPN lub przy pomocy sieciowych usług terminalowych. WAPRO Mag współpracuje z:

 • programami finansowo-księgowymi,
 • WAPRO Kaper - Księga Przychodów i Rozchodów, 
 • WAPRO Fakir - Księga Handlowa,
 • programem WAPRO Mobile - obsługa sprzedaży w terenie,
 • platformą WAPRO abStore B2C/B2B,
 • programem WAPRO Analizy - który pozwala na szybkie i skuteczne analizy biznesowe na podstawie dostępnych danych w bazie programu,
 • programem WAPRO Aukcje - pozwalającym na integrację z Allegro WebAPI.


Moduły

Magazyny

 • Program umożliwia obsługę dowolnej ilości przedsiębiorstw i magazynów;
 • Rozchód z magazynu metodami FIFO, LIFO oraz wyboru z konkretnej dostawy;
 • Ewidencja magazynowa prowadzona po cenach rzeczywistych netto oraz brutto;
 • Magazyny mogą być zsynchronizowane ze sobą dowolnie w zakresie danych handlowych magazynowanych asortymentu. 


Inwentaryzacja 

 • Bilans otwarcia - można wykonać go w dowolnym momencie;
 • Remanent - korektę stanów magazynowych można przeprowadzić dowolną ilość razy. Każdy remanent jest archiwizowany dzięki czemu można w dowolnym momencie zrobić jego wydruk. 


Obrót magazynowy, zakup oraz sprzedaż

 • Program oferuje dużą elastyczność oraz oraz umożliwia dopasowanie go do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Dzięki temu sprawdza się świetnie w małych firmach, które można dostosować system w taki sposób, aby na jednym stanowisku możliwe było automatyczne wykonywanie wielu operacji. W większości przypadków zarządzanie gospodarką magazynową może pracować w tle. Dokumenty PZ będą tworzyć się automatycznie podczas rejestrowania dokumentów zakupu. W trakcie wystawiania faktury lub paragonu program dodatkowo utworzy WZ oraz KP. W średnich firmach natomiast, na podstawie wystawionego przez sprzedawcę zamówienia może zostać wystawiona faktura pro-forma, a następnie z zamówienia zostanie przygotowany automatycznie przez magazyn dokument WZ, na podstawie którego zostanie wystawiony dokument sprzedaży. 
 • Program jest zoptymalizowany, aby możliwe było szybkie i łatwe wystawienie dokumentu magazynowego oraz jego modyfikacja. Projekt powstał bowiem na podstawie wieloletniego doświadczenia jego użytkowników. Formatki dokumentów umożliwiają stały dostęp do kartotek oraz słowników związanych z wykonywaną operacją, aby możliwe było dodane nowej pozycji do oraz edycji danych bez potrzeby opuszczania formatki aktualnie otwartego dokumentu.
 • Program można skonfigurować w taki sposób, aby po wybraniu kontrahenta system sam zaproponował właściwe ceny sprzedaży oraz domyślne warunki i terminy płatności. Możliwe jest również zastosowanie indywidualnego nazewnictwa dla wybranych pozycji w asortymencie, z uwzględnieniem promocji, rabatów, upustów oraz programów lojalnościowych. Nawet osoby, które nie znają aktualnej oferty przygotowanej dla kontrahenta mogą wystawiać dokumenty sprzedaży dzięki zdefiniowaniu parametrów polityki cenowej. 
 • Program posiada mechanizmy do operacji grupowych i seryjnych. Ich zadaniem jest usprawnienie obsługi. 
 • Program posiada system pełnej kontroli, czy obrót towarowy oraz proces sprzedaży przebiega poprawnie. Można dokonać zmiany ustawień parametrów w taki sposób, aby program ostrzegał o niepoprawnej bądź niekorzystnej transakcji, a nawet je blokował. 
 • Przy pomocy programu możemy rejestrować i obsługiwać sprzedaż na ogólnych zasadach podatkowych oraz na zasadach VAT marża. 
 • Przy pomocy programu możemy na jednym dokumencie dokonać sprzedaży asortymentu z kilku magazynów. 
 • Przy pomocy programu możemy monitorować stan poszczególnych pozycji asortymentowych w innych magazynach. 
 • Przy pomocy programu rozliczymy dokumenty wystawione w walucie bazowej, obcej oraz w formie mieszanej. 
 • Program obsługuje cenniki w różnych walutach. Ceny przeliczane są automatycznie na podstawie aktualnych kursów. 
 • Program posiada okno dedykowane do sprzedaży detalicznej. 
 • Do programu możemy podłączyć wiele urządzeń, m.in.: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, elektroniczne wagi, sprawdzarki cen, drukarki etykietujące oraz korektory danych. 
 • W oknie przeglądarek kartotek mamy do dyspozycji filtry, które ułatwiają wyszukiwanie informacji. 


Moduł dokumentów akcyzowych

 • Program może automatycznie wygenerować dokumenty dostawy wyrobów węglowych. 
 • Program może automatycznie wygenerować deklarację AKC-WW dla towarów akcyzowych. 
 • Program pozwala na wydruk zestawienie dokumentów dostawy dla Urzędu Celnego. 
 • Program posiada szereg zestawień, które pozwalają na analizę dokumentów pod kątem wysokości akcyzy bądź marży na wyroby węglowe. 
 • Program pozwala filtrować towary podlegające akcyzie. 


Produkcja/kompletacja
Wbudowany do programu moduł produkcji/kompletacji pozwala na tworzenie dowolnych produktów według definicji lub receptury tworzenia produktów na podstawie znajdujących się w magazynie produktów. Dzięki temu zdefiniowane produkty mogą być dowolnie montowane oraz demontowane przy pomocy odpowiednich zleceń. Zlecenia te określają, które z produktów należy zmontować lub zdemontować oraz w jakiej ilości. W trakcie montażu stan magazynu powiększy się o ilość danego ego produktu, zmniejszając ilość jego poszczególnych elementów składowych. W trakcie tych procesów program tworzy dokumenty magazynowe. Ilość produktów może być określana w sposób automatyczny bądź przez użytkownika, według zapotrzebowania, które wynika z różnicy bieżącego stanu produktów w magazynie oraz zamówień odbiorców. Zgodnie z zapotrzebowaniem, program może automatycznie utworzyć zlecenie. 

Rozrachunki 

 • Program może tworzyć rozrachunki automatycznie na postawie rejestrowanych dokumentów lub ręcznie poprzez samodzielne zarejestrowanie na kartotece rozrachunków. 
 • Rozrachunki mogą być rozliczane automatycznie - w momencie rejestrowania dokumentów oraz ręcznie poprzez powiązanie wskazanych rozrachunków w kartotece .
 • Zarówno w przypadku automatycznego, jak i ręcznego rozliczania rozrachunków możliwe jest rozliczenie rozrachunków grupowe poprzez jeden dokument zapłaty.
 • Rozrachunki można w dowolny sposób łączyć i dzielić. 
 • Kartoteka rozrachunków pozwala na obsługę rozrachunków wielowalutowych, dowolna analizę rozrachunków według daty płatności, formy, płatnika oraz innych danych, a także na rejestrację noty odsetkowej. 


Dokumenty finansowe 

 • Program oferuje ręczne oraz w niektórych przypadkach automatyczne tworzenie dokumentów finansowych oraz ich łączenie w raporty kasowe i wyciągi bankowe. Automatyczne tworzenie dokumentów finansowych jest możliwe w firmach, gdzie na jednym stanowisku kasowym wykonuje się fakturowanie oraz możliwe jest automatyczne wystawienie KP w chwili zatwierdzenia dokumentu sprzedaży. 
 • E-przelewy - program automatycznie kieruje do internetowego systemu bankowego. 
 • Podczas wystawiania dokumentu kasowego bądź bankowego można rozliczyć należność lub zobowiązanie. 


Zamówienia

 • Program rejestruje zamówienia do dostawców (ZD) oraz od odbiorców (ZO).
 • Program w automatyczny sposób rezerwuje towar w magazynie zgodnie z priorytetem zamówień. 
 • Program może automatycznie przygotować dokumenty handlowe lub magazynowe na podstawie jednego lub większej ilości zamówień. 
 • Jeżeli zamówionych produktów nie ma na stanie, program automatycznie utworzy zlecenie montażu brakujących produktów. 
 • Program umożliwia wygodną obsługę dla wieloetapowych transakcji. 
 • Kartoteka zamówień posiada tak zwany generator zamówień do dostawców. To wygodny moduł o dużych możliwościach konfiguracyjnych. Generator dokonuje aktualizacji na podstawie zamówień i automatycznie umieszcza w buforze kartoteki zestaw zamówień do dostawców, które po zatwierdzeniu trafiają do kartoteki zamówień. 


Moduł CRM
Program wyposażony jest w moduł umożliwiający zarządzanie zadaniami, korektę oraz korespondencję z klientami. 

Zestawienia 
Program oferuje szeroki zestaw zestawień oraz raportów, które dostarczane są podczas instalacji. Najważniejsze z nich to:

 • stan magazynu, oferty, cenniki,
 • różnorodne zestawienia dokumentów handlowych oraz magazynowych, rejestry VAT,
 • zestawienia obrotów magazynowych (historia przychodów i rozchodów, zestawienie ilościowo-wartościowe i inne),
 • sumaryczne stany zamówień oraz rezerwacji,
 • analiza zakupów, sprzedaży i zysków na podstawie rozmaitych kryteriów; zestawienia są dostępne w wielu wariantach, a wyniki są pogrupowane na podstawie różnych kryteriów,
 • analizy stanu rozrachunków,
 • rejestry dokumentów,

różnego typu rankingi (zestawienie najlepszych odbiorców/dostawców, sprzedaż przez poszczególnych handlowców, ranking towarów/produktów oraz inne).
Zestawienia występują w różnych wariantach u umożliwiają zdefiniowanie warunków filtrowania lub sortowania, a także określenie innych dostępnych parametrów. Program posiada również generator raportów, który pozwala na samodzielne zdefiniowanie własnych raportów i zestawień. Do programu można dołączyć inne, własne bądź wykonane na zlecenie raporty, na przykład oparte na technologii CRYSTAL REPORTS lub SQL Server Raporting Services (dostępne w wariancie PRESTIŻ PLUS). 

Inne

 • Program umożliwia import oraz eksport danych w różnych formatach. Można dokonać eksportu oraz importu kartoteki asortymentowej z danymi handlowymi w formacie CSV, które są obsługiwane przez Microsoft Excel, a także zamówień oraz faktur w formacie XML EAN.
 • Program oferuje bogato rozbudowany system parametrów do konfiguracji firmy oraz pozwala na indywidualne ustawienia. Dzięki temu można dostosować sposób działania programu. 
 • Program posiada rozbudowany system uprawnień, który jest oparty o grupy użytkowników i pozwala na dostosowanie każdego stanowiska według jego przeznaczenia, co uprasza obsługę programu. Dzięki temu w lepszy sposób możemy zabezpieczyć również dane handlowe firmy. 


Wariant PRESTIŻ PLUS oferuje dodatkowo:

 • Tabele dodatkowe, które umożliwiają stworzenie dla poszczególnych obiektów systemowych dodatkowych, nieograniczonych ilościowo tabel zawierających dowolną liczbę pół w każdym z dostępnych formatów. Dzięki temu możemy rozbudować strukturę danych w sposób nieograniczony. 
 • Gniazda rozszerzeń - moduł ten umożliwia tworzenie i dodawanie własnych procedur obsługi zdarzeń do systemu oraz oprogramowanie indywidualnych operacji na nawet całych modułów funkcjonalnych. 


Kartoteki programu

Kontrahenci 
- Zawiera dane: 
Nazwa kontrahenta, adres rejestrowy, adres korespondencyjny oraz kartotekę historii ich zmian,
Numery NIP, REGON, identyfikatory - "Podatnik VAT", "Mały Podatnik", "Kontrahent UE" itp.
- Informacje na temat przynależności kontrahenta do grup podziałów klasyfikacyjnych. Kontrahentów klasyfikować w podziale na: 
Typy takie jak dostawca, odbiorca itp,
Dowolne tworzone grupy podziału klasyfikacyjnego, na przykład według lokalizacji,
Dowolne tworzone grupy cenowe kontrahentów (na podstawie zdefiniowanych parametrów dotyczących polityki cenowej w systemie, grupa do której przynależy kontrahent decyduje o domyślnym sposobie naliczania cen sprzedaży oraz udzielaniu rabatów; może wpłynąć również na nazwy artykułów dla każdej z grup).
- Szereg danych oraz parametrów handlowych, na przykład domyślne: rabat/narzut, forma zapłaty, warunki kredytu kupieckiego, płatnik kod kreskowy i inne. 
- Każdy kontrahent może mieć przypisaną dowolną ilość numerów kont bankowych w kartotece.
- Każdy kontrahent może mieć przypisaną dowolną ilość kontaktów w kartotece (imię, nazwisko, telefon, e-mail itp.).
- Każdemu z kontrahentów w kartotece można przypisać indywidualne ceny sprzedaży towarów; w kartotece zawarta jest aktualna informacja o wartości przyznanych punktów w programie lojalnościowym, możliwa jest również kontrola rejestru zapisów.
- Możliwe jest zapisanie w kartotece treści powiadomienia, które pojawi się na każdym stanowisku w momencie wyboru kontrahenta. 
- Kartoteka oferuje możliwość zablokowania obrotu towarowego dla danego kontrahenta oraz włączenie bądź wyłączenie jego udziału w programie lojalnościowym.
- W kartotece można zdefiniować do 10 dodatkowych pól, w których można przechowywać dowolne informacje. Możemy dzięki temu rozszerzyć zakres przechowywanych w kartotece danych kontrahentów według indywidualnych potrzeb. 
- Wariant PRESTIŻ PLUS oferuje dodatkowo możliwość dodawania dowolnej ilości dodatkowych tabel, które umożliwiają rozbudowę struktury danych dotyczących kontrahenta w sposób nieograniczony. 

Kartoteka asortymentowa 
- W kartotece asortymentowej znajdziemy podstawowe informacje o asortymencie, takie jak nazwa, nazwa oryginalna, dwa indeksy (katalogowy i handlowy), informacje uzupełniające takie jak waga i wymiary, informacje o lokalizacji towaru w magazynie, nazwę producenta, domyślne stawki VAT, SWW/KU PKWiU, dane o certyfikatach oraz opis towaru w deklaracji INTRASTAT.
- Do każdego asortymentu może zostać przypisana nieograniczona ilość kodów kreskowych. 
- W kartotece możemy przypisać pozycję asortymentową do jednego z pięciu rodzajów (towar, usługa, produkt, opakowanie i materiał).
- Ustawienie atrybuty "Artykuł podlegający VAT - marża" określi dodatkowo, czy sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, czy na szczególnych VAT marża. 
- W kartotece możemy przypisać asortyment do jednej z dowolnie zdefiniowanej kategorii asortymentowej, a także jednej z dowolnie zdefiniowanej kategorii wielopoziomowych. 
- Do każdego asortymentu możemy przypisać odmienne jednostki miary dla zakupu, sprzedaży i magazynowania. W trakcie dokonywania operacji jednostki będą przeliczane automatycznie. Do każdej grupy możemy przypisać wiele jednostek. 
- Każdy asortyment może mieć przyporządkowaną dowolną liczbę rubryk cenowych. Domyślne rubryki, jakie proponuje program to cena detaliczna, hurtowa i specjalna. Można dodać własne, dodatkowe rubryki. Ceny będą przeliczane automatycznie.
- Kartoteka umożliwia określenie parametrów akcji promocyjnych dla poszczególnego asortymentu. 
- Asortyment w kartotece może być przyporządkowany do grup cenowych kontrahentów oraz do cenników indywidualnych dla kontrahentów. 
- Do każdej pozycji asortymentowej możemy przypisać listę zamienników, określić parametry sprzedaży wiązanej oraz powiązać poszczególne pozycje asortymentowe z odpowiednimi dla nich opakowaniami. 
- Kartoteki umożliwiają wpisanie treści ostrzeżenia lub powiadomienia, które pojawi się na ekranie w momencie wyboru pozycji asortymentowej z listy.
- Do każdej pozycji asortymentowej możemy przypisać zdjęcie oraz dodać opis produktu, które będą pojawiać się w informacjach na temat asortymentu. 
- Kartoteka umożliwia określenia parametrów, które będą wpływać na obsługę poszczególnej pozycji asortymentowej w systemie.
- Dostępne jest 10 dodatkowych pól dla użytkownika przeznaczonych do zdefiniowania w dowolny sposób. Pozwala to rozszerzyć zakres danych przechowywanych w kartotece. 
- Wariant PRESTIŻ PLUS oferuje dodatkowo możliwość uzupełnienia kartoteki o dowolną liczbę tabel . 

Pozostałe kartoteki

Kategorie asortymentowe - w programie możemy zdefiniować dowolną liczbę pozycji kategorii asortymentowych. Możemy również dokonać podziału kategorii na różne grupy. Do każdej z kategorii można przypisać indywidualne definicje naliczania rubryk z cenami. Do każdej nowej pozycji asortymentowej będą przypisane rubryki cenowe domyślne, które można indywidualnie zmienić. Dzięki parametrom konfiguracyjnym można uruchomić funkcję, na podstawie której w trakcie przenoszenia pozycji asortymentowych z jednej kategorii do drugiej ceny sprzedaży będą opcjonalnie przeliczane według definicji rubryk cenowych docelowej kategorii. 

Kategorie wielopoziomowe - w programie możemy dowolnie kategoryzować asortyment według zdefiniowanych kategorii wielopoziomowych. Umożliwiają one zbudowanie struktury hierarchicznej kategorii z dowolną ilością podkategorii. 

Kartoteka kursów walut - można rejestrować bieżące kursy walut, na podstawie których będą przeliczane seny. Kartoteka umożliwia archiwizowanie kursów. 

Kartoteka jednostek miar - wszystkie wykorzystywane przy pracy z programem jednostki są rejestrowane, wraz z ich wzajemnymi zależnościami. 

Kartoteki pomocnicze - dokumenty magazynowe, dokumenty handlowe, zamówienia, dokumenty finansowe, rozrachunki, stawki VAT, ceny, klasyfikacja kontrahentów oraz grupy kontrahentów. 

Dokumenty występujące w systemie 

Dokumenty magazynowe

Każdy użytkownik może zdefiniować dokumenty magazynowe różnego typu, określając jego kierunek oraz wyceniając go według cen netto oraz brutto.
- BO - bilans otwarcia
- REM - remanent
- PZ - przyjęcie zewnętrzne
- PZk - przyjęcie zewnętrzne - korekta
- WZ - wydanie zewnętrzne
- WZk - wydanie zewnętrzne - korekta
- ZU - zakup usług
- Zuk - zakup usług -korekta
- SU - sprzedaż usług
- Suk - sprzedaż usług - korekta
- PW - przychód wewnętrzny
- RW - rozchód wewnętrzny
- MP - przesunięcie międzymagazynowe (przychód)
- MW - przesunięcie międzymagazynowe (rozchód)
- RO - rozliczenie opakowań
- ZO - zamówienia od odbiorców
- ZD - zamówienia do dostawców
Kartoteka zamówień klasyfikuje poszczególne zamówienia zgodnie z ich statusem realizacji. Etapy zamówień mogą być następujące: niezrealizowanie, częściowo zrealizowane, zrealizowane całkowicie, zamknięte, anulowane). W przypadku zamówień od odbiorców mamy do czynienia z dodatkowym trzystopniowym poziomem podziału zamówień, który uwzględnia zamówienia priorytetowe. 

Dokumenty handlowe

Dokumenty sprzedaży
- FV - Krajowa faktura sprzedaży (walutowa, zaliczkowa oraz zewnętrzna)
- FVk - Krajowa faktura sprzedaży - korekta faktury zaliczkowej oraz walutowej
- FM - Faktura VAT marża
- FMk - Faktura VAT marża - korekta
- FUE - Faktura WDT -wewnątrz unijna dostawa towarów (faktura zaliczkowa)
- FW - Faktura eksportowa - dostawa poza terytorium UE (faktura zaliczkowa)
- PR - Paragon - sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych oraz szczególnych VAT marża
- PRk - Paragon - korekta
- SDRS - Dzienny raport sprzedaży

Dokumenty zakupu
- FZ - Krajowa faktura zakupu (faktura w walucie)
- FZk - Krajowa faktura
- FR - Faktura VAT RR - korekta
- FZUE - Faktura WNT - wewnątrz unijne nabycie towarów (faktura WNT) - korekta
- SAD - dokument SAD, faktura pro forma
- Dokumenty akcyzowe
- DDW - Dokument Dostawy Wyrobów Węglowych Wydania
- DDP - Dokument Dostawy Wyrobów Węglowych Przychodu
- Deklaracje
- AKC-WW - Deklaracja Akcyzowa Wyrobów Węglowych
- Deklaracja Intrastat (przywóz/wywóz)

Dokumenty finansowe 
- KP - kasa przyjmie
- KW - kasa wypłaci
- PO - przelew obcy (wpłata)
- PW - przelew własny (wypłata)
- BP - bank przyjmie - wpłata na rachunek
- BW - bank wypłaci - wypłata z rachunku
- K - kompensata 
- Wezwanie do zapłaty
- Nota odsetkowa 

Współpraca 

WAPRO Mag START
- Program współpracuje z dedykowanymi programami finansowo-księgowymi WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper. 
- Każda z aplikacji może pracować na bazach danych rozłącznych lub na jednej zsynchronizowanej. Obecne możliwości oferowane przez systemy komputerowe i łącza zapewniają lokalny, jak również zdalny dostęp do programów. 
- Program może współpracować z platformą WAPRO abStore B2C/B2B, a także WAPRO Aukcje. 

WAPRO Mag START 
- Program jest zintegrowany z WAPRO Mobile (program dla przedsiębiorstw zatrudniających handlowców, pracujących poza siedzibą firmy).
- Program jest zintegrowany z WAPRO Analizy BIZNES, który przeznaczony jest do tworzenia zaawansowanych analiz na wielowymiarowej płaszczyźnie. 

WAPRO Mag PRESTIŻ
- Program jest zintegrowany z WAPRO Mobile (program dla przedsiębiorstw zatrudniających handlowców, pracujących poza siedzibą firmy).
- Program jest zintegrowany z WAPRO Analizy PRESTIŻ, który przeznaczony jest do tworzenia zaawansowanych analiz na wielowymiarowej płaszczyźnie.
- Program oferuje do podstawowego zestawu raportów i zestawień dołączenie raportów własnych, które wykonuje się przy pomocy CRYSTAL REPORTS lub SQL Server Reporting Services. 
Na rynku dostępne są również aplikacje producentów zewnętrznych, które współpracują z WAPRO Mag rozszerzając jego funkcje. Na stronie "Rozwiązania branżowe, dedykowane aplikacje partnerów" dostępne są najciekawsze rozwiązania przygotowane przez Partnerów WAPRO ERP. Program współpracuje również ze środowiskiem Windows. Informacje z bazy danych WAPRO Mag można przetwarzać w programach Microsoft Excel lub Access. 

Zalecane wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa
Stanowisko
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 2 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- napęd DVD,
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10,
- MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa 
Serwer
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 4 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
- napęd DVD, 
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 2012 R2 Server,
- MS SQL Server 2014 lub nowszy. 
Stanowisko
- Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 1024 MB RAM,
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10.

W ofercie posiadamy również inne czytniki kodów kreskowych, jak również kolektory danych renomowanych producentów
telefon