urządzenia fiskalne
WAPRO Kaper
WAPRO Kaper

Program WAPRO Kaper przeznaczony jest do prowadzenia księgowości małych firm w oparciu o księgę przychodów i rozchodów, ryczałt oraz najem, a także prowadzenia uproszczonych płac, ewidencji środków trwałych i rozliczenia samochodów. 

Program umożliwia obsługę wielu podmiotów jednocześnie oraz pracę w sieci, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany również w biurach rachunkowych. Program pozwala na dokonywanie obliczeń i tworzenie wydruków deklaracji podatkowych oraz rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych itp. 
Program został wyposażony w mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz tworzenia miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. W programie można dokonywać ewidencji wyposażenia zakupionego dla potrzeb firm, które nie zalicza się do środków trwałych. Zależnie od wersji programami można również zarządzać wynagrodzeniami oaz tworzyć deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego. 
Program stanowi połączenie dotychczasowego doświadczenia firmy w tworzeniu aplikacji dla biznesu, z możliwościami oferowanymi przez najnowsze technologie. Program jest kompatybilny z oprogramowaniem Microsoft Windows maksymalnie wykorzystując jego możliwości i zalety. Program jest dostępny również jako usługa na platformie WAPRO Online, w oparciu o model rozliczenia SaaS. 

Księgowość pod kontrolą 
WAPRO Kaper jest aplikacją, która może być stosowana zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak również w małych firmach. Program został zaprojektowany w sposób, który pozwoli początkującym przedsiębiorcom niezaznajomionym szczegółowo z przepisami podatkowymi samodzielnie prowadzić księgowość.
Aplikacja jest gotowa do pracy od razu po zainstalowaniu bez potrzeby dokonywania jej konfiguracji. Do programu wystarczy wprowadzić podstawowe dane. Operacje realizowane będą w sposób automatyczny, co pozwoli zaoszczędzić czas i zmniejszy ryzyko popełnienia błędu. 
Program WAPRO kaper został w pełni dostosowany do przepisów prawa i otrzymuje na bieżąco aktualizacje, dzięki czemu użytkownik nie musi szczegółowo śledzić zmieniających się przepisów.

Bogata funkcjonalność
Program WAPRO Kaper posiada cechy typowe dla wielu programów specjalistycznych, jednocześnie pozwalając na obsługę obszarów działalności powiązanych z księgowością, środkami trwałymi oraz płacami i umowami cywilnoprawnymi. Całość została dostosowana do małych przedsiębiorstw. 
Program posiada także gotowe, wypełniane automatycznie formularze deklaracji podatkowych VAT, PIT oraz NIP wraz ze wszystkimi załącznikami. Program obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej. Aplikacja wykorzystuje formularze, które pochodzą z największej w Polsce bazy dokumentów elektronicznych www.iform.pl. 

Nowoczesna technologia
Program WAPRO Kaper gwarantuje stabilność, bezpieczeństwo, wydajność oraz skalowalność dzięki zastosowaniu technologii klient-serwer w przetwarzaniu danych, która oparta jest na serwerze baz danych MS SQL Server od firmy Microsoft. W efekcie oznacza to znacznie szybsza prędkość przetwarzania danych oraz poprawę ich stabilności i bezpieczeństwa. Program pracuje pod kontrolą systemu Windows, co oznacza niemal nieograniczone możliwości przetwarzania danych dostępnych w systemie przez inne programy Windows, takie jak MS Excel, MS Access i inne. Stwarza to również możliwość do wykorzystania Internetu do komunikacji z partnerami handlowymi. Wszystko to przekłada się na nowoczesny i zaawansowany pod względem technologicznym produkt, który spełni potrzeby zarówno małych firm, jak i większych. 

Stabilny, wydajny, skalowalny
Program może pracować zarówno na jednym stanowisku, jak i w sieci komputerowej. W przypadku małych instalacji, gdzie wymogi dotyczące wydajności serwera baz danych są niewygórowane, a rozmiar bazy danych jest nie większy niż 10 GB, wykorzystuje się MIcrosoft SQL Server 2014 Express Editions (bezpłatna wersja). To rozwiązanie posiada niewielkie wymagania sprzętowe oraz charakteryzuje się dużą wydajnością i stabilnością. 
W przypadku wersji sieciowych w firmach o większych wymaganiach względem wydajności serwera lub w takich, w których baza danych przekracza rozmiar 10 GB, stosuje się Microsoft SQL Server 2014 w wersji Standard bądź Enterprise, które zapewniają szybszą obsługę dużej liczby użytkowników oraz większą prędkość przetwarzania dużych ilości danych. 
Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest rozbudowa własnego systemu wraz z rozwojem firmy, od pojedynczej instalacji na jednym stanowisku, do rozbudowanej instalacji sieciowej. 

Ergonomiczny i przyjazny interfejs
Przejrzysty interfejs aplikacji pozwala w pełni wykorzystać korzyści oferowane przez środowisko Windows. Dostępność wielu opcji konfiguracyjnych pozwala dopasować program do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętać wybrany układ jako domyślny. Obsługa programu jest prosta, szybka i wygodna. Dużą zaletą jest zachowanie starej klawiszologii, co przypadnie do gustu szczególnie użytkownikom oprogramowania DOS. 

Mnogość możliwości analizy danych
Program posiada szeroki wybór filtrów, dzięki czemu można łatwo wyszukiwać i selekcjonowania informacji. Dane mogą być segregowane poprzez drzewa filtrów, w które zostały wyposażone okna programu. Dużą korzyścią programu są również wbudowane zestawienia i raporty oraz możliwość podpinania własnych, zewnętrznych zestawień. 
Raporty można przeglądać na ekranie, drukować oraz eksportować do plików. 

Zaawansowany system zabezpieczeń 
Użytkownicy programu mają przypisany unikatowy identyfikator wraz hasłem. Każdy z nich zostaje również przydzielony do określonej grupy użytkowników, które odpowiadają określonym funkcjom oraz stanowiskom zgodnie ze struktura firmy. Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do programu w ramach każdej z grup, na trzech niezależnych poziomach - menu, funkcji oraz danych. 

Korzyści z użytkowania programu WAPRO Kaper:
- Prosta instalacja i bogata funkcjonalność
- szeroka dostępność formularzy podatkowych
- aktualność z przepisami prawa 
- dedykowany wariant dla biur rachunkowych

Różnice pomiędzy wariantami 

WAPRO Kaper START
Obsługa jednego podmiotu na jednym stanowisku
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zryczałtowanej ewidencji przychodów, rozliczanie dochodów z najmu, definiowanie rejestrów VAT, obsługa rozrachunków, import danych z WAPRO Mag oraz WAPRO Fakturka, rozliczanie ZUS, współpraca z "Płatnik"
- rozliczanie podatku dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT oraz kompletu deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)
- tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP
- prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 5 pozycji) wraz z automatami pozwalającymi na poprawna realizację amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych
- prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego
- emisja dokumentów księgowych, między innymi dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych oraz wpłat gotówkowych 
- prowadzenie szeregu własnych kartotek, miedzy innymi własnych klasyfikacji dokumentów

WAPRO Kaper BIZNES
Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa do 3 oddziałów
- obsługa e-deklaracji - dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej
- obsługa dowolnej ilości środków trwałych
- rozliczanie dowolnej liczby samochodów
- obsługa wynagrodzeń
- umowy o dzieło i umowy zlecenia 
- przelewy wynagrodzeń
- rozliczanie podatku dochodowego pracowników (deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR - w tym również w wersji elektronicznej)

WAPRO Kaper BIURO
Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników oraz obsługi dowolnej ilości podmiotów 
- Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego 
- eksport wydruków do pdf
- kontrola uprawnień użytkowników w dostępie do poszczególnych obszarów programu
- możliwość tworzenia harmonogramów
- możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
- dodatkowe funkcje do wspomagania pracy biura rachunkowego (w tym do zarządzania e-deklaracjami)

Podstawowe funkcje
Obsługiwane formy opodatkowania 
- księga przychodów i rozchodów
- ryczałtowa ewidencja przychodów 
- rozliczanie dochodów z najmu
Kartoteki 
- odbiorcy, dostawcy oraz inni kontrahenci
- urzędy skarbowe 
- pracownicy
- stawki podatkowe i ubezpieczeniowe
Deklaracje podatkowe
- możliwość obsługi nieograniczonej liczby podmiotów gospodarczych
- rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrzunijnym
- wydruk deklaracji na formularzach lub czystych arkuszach
- rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 
- przyporządkowanie do firmy dowolnej liczby właścicieli lub wspólników i możliwość dowolnego podziału dochodów
- możliwość uwzględnienia zmiennych udziałów zmiennych w czasie oraz dowolnej ilości spisów z natury 
- emisja własnych dokumentów księgowych, dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, dowody bankowe wpłat gotówkowych dla każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika. 
- sporządzanie deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami jak NIP/2a, NIP-8, NIP-C, NIP-D
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, IFT-1/FT-1R z załącznikami PIT-29A, PIT-28B, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K

Ewidencje księgowe
- możliwość tworzenia wpisów do księgi w jednym oknie z jednoczesnym umieszczaniem zapisów we właściwych rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co pozwala skrócić czas niezbędny do zaksięgowania dużej ilości dokumentów
- jeden wpis do księgi można zaksięgować w wielu kolumnach i powiązać go z wieloma zapisami we właściwych rejestrach VAT, które różnią się między sobą datami i grupami podatkowymi
- automatyczna kontrola transakcji zakupu pod kątem zaksięgowanych kosztów uzyskania przychodów według art. 24d Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
- chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania bez kompletu wszystkich dokumentów
- sumowanie wpisów za dowolne okresy i porównywanie sum narastających od początku roku

Rejestry VAT
- podatek VAT należny i naliczony - użytkownik może określić ilość rejestrów podatku VAT oraz określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej
- rozliczanie podatku VAT "Małego Podatnika" według metody kasowej
- obsługa transakcji opodatkowanych za pomocą metody odwrotnego obciążenia, których podatnikiem jest nabywca

Obsługa wynagrodzeń 
- kartoteka pracowników umożliwia generowanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS
- program umożliwia tworzenie listy płac, automatycznie wyliczając zaliczki na podatek dochodowy oraz składki dla ZUS
- obsługa umów o dzieło oraz umów zlecenia. Do umów, których czas trwania przekracza miesiąc może zostać stworzony harmonogram zapłat, na podstawie którego można generować kolejne rachunki
- rozliczenie podatku dochodowego pracowników (PIT-4R, PIT11)
- generowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
- przelewy do listy płac oraz do umów o dzieło i umów zlecenia

Ewidencje dodatkowe
- program pozwala na prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych według obowiązujących przepisów prawa, automatyczne tworzenie planów amortyzacyjnych, tworzenie wydruków tabel amortyzacyjnych za wybrane miesiące oraz pozyskiwanie dodatkowych danych, takich jak liczba miesięcy pozostałych do końca amortyzacji poszczególnych środków
- ewidencja przebiegu nieograniczonej liczby pojazdów do obliczania kosztów eksploatacji
- słownik stałych tras i odległości, który pozwala zautomatyzować i zwiększyć prędkość wypełniania oraz ewidencji przebiegu oraz wyeliminować ryzyko błędu. Wyniki obliczeń zaprezentowania w tabeli umożliwiają optymalizację własnych działań pod kątem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu

Współpraca 
- integracja z WAPRO Mag
- integracja z programem Płatnik
- integracja ze środowiskiem Windows

Zalecane wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa
Stanowisko
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 2 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- napęd DVD,
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10,
- MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa 
Serwer
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 4 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
- napęd DVD, 
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 2012 R2 Server,
- MS SQL Server 2014 lub nowszy. 
Stanowisko
- Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
- 1024 MB RAM,
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Praca w sieciach
- - Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Pozostałe wymagania
- Do pełnego wykorzystania funkcjonalności wariantu PRESTIŻ wymagane jest posiadanie pakietu MS Excel lub MS Office w wersji XP lub nowszej.

W ofercie posiadamy również inne czytniki kodów kreskowych, jak również kolektory danych renomowanych producentów
telefon