urządzenia fiskalne
WAPRO JPK Biuro
WAPRO JPK Biuro

WAPRO JPK w wariancie Biuro jest programem dedykowanym dla biur rachunkowych. Przeznaczony jest on do tworzenia sprawozdawczości JPK, bazując na danych z programów WAPRO Mag, WAPRO Kaper, WAPRO Fakir i WAPRO Fakturka.

WAPRO JPK w wariancie Biuro umożliwia:

  • comiesięczne wysyłanie seryjne bez konieczności wzywania organów podatkowych cyklicznych plików JPK w imieniu klientów biura, 
  • opracowywanie i wysyłanie plików JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie kontroli firmy, która jest klientem biura. 


Korzyści programu WAPRO JPK w wariancie Biuro:
- Wysyłka JPK - program przygotowuje i wysyła pliki JPK wykorzystując do tego środki komunikacji elektronicznej. W automatyczny sposób odbiera i zapisuje w bazie danych Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) bez udziału operatora. 
- Automatyzacja pracy - program w sposób seryjny przygotowuje, weryfikuje i cyklicznie wysyła pliki JPK do klientów biura, co pozwala na skrócenie do minimum czasu niezbędnego na wykonanie obowiązku JPK w imieniu klienta biura rachunkowego. 
- Elastyczna wymiana danych - program umożliwia wymianę danych za pomocą różnych metod pomiędzy aplikacjami źródłowymi, a WAPRO JPK: pobieranie informacji z baz danych lub z plików w formatach xml, csv (w tym również skompresowanych) uprasza wykonywanie obowiązku JPK w imieniu klienta biura rachunkowego wykorzystującego WAPRO ERP.
- Archiwizacja danych - program przechowuje w bazie danych informacje, które przekazywane są organom podatkowym. Umożliwia to ewentualne odtworzenie pliku JPK oraz późniejszy wgląd do zapisanych danych oraz ich ewentualną weryfikację. 
- Automatyzacja przepływu danych - proces przepływu danych jest w pełni zautomatyzowany od pobrania danych JPK, poprzez możliwość ich podglądu i weryfikacji, tworzenie i wysyłkę plików JPK, aż po ich odbiór UPO. 
- Zgodność z przepisami - WAPRO JPK w wariancie biuro pozwala na generowanie plików xml, które posiadają strukturę zgodną z bieżącymi schematami JPK opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. 
- Gwarancja bezpłatnej aktualizacji - Użytkownicy aktualnej licencji otrzymują darmowe aktualizacje programu w przypadku zmian przepisów prawnych. 
- Eliminacja błędów - ze względu na zautomatyzowane mechanizmy pracy, wbudowane kreatory oraz systemy kontrolne ryzyko popełnienia błędu jest w znaczny sposób zminimalizowane. 

WAPRO JPK w wariancie Biuro zapisuje informacje w bazie danych, a następnie na ich podstawie tworzy pliki xml o strukturze zgodnej z bieżącymi schematami JPK. 
Program przygotowuje pliki następujące:
- zależnie od prowadzonej formy rozliczenia firmy z ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji przychodów, 
- ewidencji VAT,
- ewidencji obrotu magazynowego, 
- ewidencji faktur sprzedaży VAT, wyciągów bankowych. 

Każda operacja przetwarzania danych jest w pełni zautomatyzowana, począwszy od sporadycznego przygotowania i wysyłania plików na żądanie organów podatkowych jak również regularnego wysyłania plików JPK co miesiąc w imieniu klientów biura. 

Przykład zastosowania:
Aby wysyłać seryjnie pliki JPK_VAT w imieniu każdego klienta biura, należy po przygotowaniu danych w programach źródłowych użyć tylko jednego przycisku. Program pobierze dane automatycznie z ewidencji VAT każdej firmy, porówna je z naliczonymi deklaracjami VAT-7 i jeśli nie znajdzie żadnych niezgodności to na ich podstawie utworzy pliki JPK_VAT i wyśle je do Ministerstwa Finansów. Następnie w sposób automatyczny odbierze Urzędowe Potwierdzenia Odbioru (UPO) bez udziału operatora. 

Wykonane przez program operacje mogą być przeglądane chronologicznie w dzienniku programu lub grupowane według firm. Przeglądarki dedykowane dla każdego schematu JPK ułatwiają przeglądanie operacji.

W ofercie posiadamy również inne czytniki kodów kreskowych, jak również kolektory danych renomowanych producentów
telefon