urządzenia fiskalne
WAPRO Best
WAPRO Best

WAPRO Best to program przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ułatwia ewidencję, aktualizację oraz inwentaryzację między innymi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także pozostałych składników majątkowych. 

Program powstał w celu ułatwienia zarządzania majątkiem firmy i jest przeznaczony nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla biur rachunkowych, które zajmują się prowadzeniem ewidencji środków trwałych dla swoich klientów. Z programu można skorzystać także na platformie WAPRO online jako usługi w modelu SaaS.

Pełna obsługa majątku przedsiębiorstwa
WAPRO Best w automatyczny sposób nalicza odpisy amortyzacyjne według różnych kluczy, uwzględniając operacje takie jak sprzedaż, likwidacja, ulepszenie czy przeszacowanie. Do każdej czynności program automatycznie tworzy noty księgowe dla potrzeb systemu księgowo-finansowego. 

Nowoczesny system raportowania 
Każdy dokument, analiza oraz wydruk oferowany w programie WAPRO Best wykonywany jest z pomocą narzędzia Crystal Reports, dzięki czemu jest przejrzysty i czytelny. Program oferuje również możliwość generowania własnych raportów oraz tworzenia korekty do już istniejących. Zaawansowane filtry dostępne w programie wraz z mechanizmami analizy danych pozwalają użytkownikowi uzyskać wszystkie niezbędne informacje w pożądanym układzie. 

Wariant BIZNES
Z jednego programu może korzystać jednocześnie wielu użytkowników w maksymalnie trzech firmowych oddziałach. Wariant ten oferuje następujące funkcje:
- ewidencja środków trwałych - również niskocenowych, wyposażenia firmy, inwestycji oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa,
- dostępne metody amortyzacji - jednorazowa, liniowa, degresywna i indywidualna (ustala użytkownik),
- możliwość ustalenia odpisów amortyzacyjnych miesięcznych, kwartalnych lub rocznych ,
- ewidencja dokonanych operacji z opcją ich wycofania,
- generowanie standardowych dokumentów oraz ewidencjonowanie dokumentów zakupu,
- wyłączenie z amortyzacji (sezonowe, do odwołania lub na dowolnie ustalony okres),
- przyporządkowanie środków trwałych do dowolnej grupy, miejsca, stanowiska kosztowego lub do odpowiedzialnych za nie osób,
- elastyczny forma dekretacji oraz możliwość pełnej współpracy z programem WAPRO Fakir,
- mechanizm filtrowania i analizowania danych, tworzenie raportów i zestawień oraz możliwość ich przeglądania i drukowania,
- obsługa czytnika kodów kreskowych,
- tworzenie inwentaryzacji.

Wariant BIURO
Z jednego programu może korzystać jednocześnie wielu użytkowników w dowolnej liczbie oddziałów. Wariant ten oferuje następujące funkcje:
- powyższe funkcje z wariantu BIZNES,
- funkcje pomagające usprawnić pracę biur rachunkowych.

Jakie korzyści oferuje WAPRO Best?
- pełna kontrola nad majątkiem przedsiębiorstwa
- automatyczne operacje na środkach trwałych
- automatyczna wymiana danych z WAPRO Fakir

Nowoczesna technologia
Jedną z najważniejszych właściwości programu, która zapewnia jego stabilność, bezpieczeństwo danych i wydajność jest zastosowanie technologii klient serwer opartej na serwerze Microsoft SQL Server. Najważniejsze operacje wykonywane są w serwerze co powoduje znaczny wzrost prędkości, większą stabilność i lepsze bezpieczeństwo. Ze względu na fakt, że program pracuje w środowisku Windows, powoduje to niemal nieograniczone możliwości w przetwarzaniu danych dostępnych w systemami za pomocą innych aplikacji, takich jak na przykład Microsoft Excel czy Access. Dzięki temu program WAPRO Best jest nowoczesnym i zaawansowanym pod względem technologii produktem, który spełni potrzeby małych przedsiębiorstw, jak również tych o znacznie bardziej rozbudowanej strukturze. 

Stabilny, wydajny, skalowalny i otwarty.
Program może być wykorzystywany zarówno na pojedynczym stanowisku, jak i w sieci komputerowej. Małe instalacje o niewygórowanych wymogach wydajności serwera baz danych i nieprzekraczających 10 GB bazach danych, dobrym rozwiązaniem jest Microsoft SQL Server 2014 Express editions (bezpłatna wersja). Rozwiązanie to posiada niewielkie wymagania sprzętowe oraz wyróżnia się dużą stabilnością i wydajnością. 
W przypadku wersji sieciowych, w przedsiębiorstwach o wysokich wymaganiach dotyczących wydajności serwera lub bazach danych przekraczających rozmiarem 10GB, wykorzystuje się Microsoft SQL Server 2014 w wariancie Standard lub Enterprise. Gwarantuje to dodatkowo szybszą obsługę dużej liczby użytkowników, a także szybsze przetwarzanie dużej ilości danych. 
W ten sposób można rozbudowywać system wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, pod pojedynczej instalacji na jednym stanowisku do wielostanowiskowych instalacji sieciowych wykorzystujących wydajne serwery. 

Przyjazny i ergonomiczny interfejs

Program posiada przejrzysty interfejs, dzięki któremu można w pełni wykorzystać możliwości i zalety środowiska Windows. Duża ilość opcji pozwalających na konfigurację sprawia, że program może zostać przystosowany nawet do najbardziej specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętać wybrany układ jako domyślny. Opcja ta jest dostępna dla większości okien w aplikacji. Dodatkowo program jest łatwy i ergonomiczny w obsłudze, zapewniając wygodny i szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Dużą zaletą programu jest również jego klawiszologia typowa dla DOS-u, która usprawnia obsługę programu za pomocą klawiatury. Można również wybrać standardową wersję Windows. 

Szeroka gama mechanizmów dostępu do danych oraz analizy
Program posiada szeroko rozbudowany system zapytań filtrujących, dzięki któremu w łatwy sposób można wyszukiwać i selekcjonować informacje. Użytkownik ma również możliwość zdefiniowania własnych filtrów. Dużą zaletą jest również opcja hierarchicznego segregowania danych za pomocą drzewa filtrów (opcja dostępna jest w większości okien aplikacji), Dodatkowym atutem są również wbudowane zestawienia i raporty oraz możliwość podpinania zestawień zewnętrznych. W programie znajduje się również kreator zestawień. Raporty można przeglądać, drukować oraz eksportować do pliku. 

Zaawansowany system zabezpieczeń
Użytkownicy programu posiadają unikalny identyfikator i hasło oraz przydzielani są do poszczególnych grup użytkowników. Każda z grup odpowiada danym funkcjom pełnionym w przedsiębiorstwie lub stanowiskom. Na tej podstawie można ograniczać dostęp do funkcji, danych oraz menu programu dla poszczególnych grup. Oznacza to w konsekwencji możliwość stworzenia zaawansowanego systemu zabezpieczeń. 

Nowoczesny system raportowania 
Analizy, wydruki i dokumenty wykonywane są w oparciu o narzędzie Crystal Reports, dzięki czemu sa przejrzyste i czytelne. Ponadto użytkownicy posiadające licencję programu Crystal Reports mogą generować zestawienia własne i dołączać je do programu WAPRO Best. Można również definiować własne wzory dla standardowych dokumentów i w odpowiednim miejscu w programie je podpinać. Dzięki temu użytkownicy w niezależny sposób mogą tworzyć własne analizy i dokumenty.

Zalecane wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa
Stanowisko
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 1 GB RAM (2GB RAM Vista, Windows 7 lub Windows 8),
- minimum 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- napęd DVD,
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10,
- MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa 
Serwer
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 4 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
- napęd DVD, 
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 2012 Server,
- MS SQL Server 2014 R2 lub nowszy. 
Stanowisko
- Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
- 512 MB RAM (1024 MB RAM Vista, Windows 7 lub Windows 8),
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- karta graficzna SVGA,
- Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Praca w sieciach
- - Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Pozostałe wymagania
- Do korzystania z programu na komputerach pracujących w systemie Windows 7, Windows 8 i Windows 10 wymagany jest silnik baz danych w wersji min. Microsft SQL Server 2008 R2.

W ofercie posiadamy również inne czytniki kodów kreskowych, jak również kolektory danych renomowanych producentów
telefon